Vertikalizační přístroj AMEA (Active Motion Educational Assist) je technická asistenční pomůcka pro nácvik stání, udržování rovnováhy a dovedností potřebných k chůzi. Jeho používání je přizpůsobeno na domácí prostředí, kdy je rehabilitace pacienta intenzivní, motivující, zábavná, efektivní, nezávislá a finančně nenáročná.

Netrénování a nepoužívání některých každodenních fyzických úkonů velmi často vede k jejich ztrátě a může vyvolat zdravotní problémy, které mohou zkomplikovat život ještě více než prvotní postižení. Každodenní používání přístroje AMEA kladně působí na fyzický i psychický stav, překonává strach a nejistotu při stání, formou hry motivuje k automatickým pohybům potřebným k chůzi.

Ke zvýšení motivace pacientů rehabilitovat na přístroji AMEA byla našimi partnery z oblasti informačních technologií vyvinuta speciální simulace, kterou ovládají pacienti díky naklánění těla bez pomoci ostatních.

Fyzioterapeuti a fyzioterapeutky pro Vás spolu s programátory připraví zábavné, motivující a účinné terapeutické lekce. Zapomenete kde jste, co děláte a nebudete chtít přestat. Budete se chtít o svoji radost a zážitky podělit.

Rehabilitace na vertikalizačním přístroji AMEA je vhodná při zhoršení schopnosti stát a udržovat rovnováhu, po mozkové příhodě, poúrazových stavech nebo stavech vzniklým stárnutím, Alzheimerově či Parkinsonově nemoci, skleróze Multiplex, neurologických, kardiologických, ortopedických, onkologických, paraplegických, tetraplegických nebo geriatrických diagnózách nebo jako prevence.